Promjena lozinke

Upišite svoje korisničko ime, trenutnu lozinku, i novu lozinku (dvaput za provjeru), te kliknite na "Promijeni lozinku".
Lozinke moraju biti duge barem osam znakova, a moraju uključivati i velika i mala slova te barem jednu brojku. Ne smiju biti smislena riječ na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Korisničko ime:  

Stara lozinka:  


Nova lozinka:  

Provjera nove lozinke:  


Primjeri prikladnih lozinki koje možete koristiti:

cheiPh9i    gei8eePo    gahRah1i    Xe1amie2    eex2Vien   
Chig6ohro    geSh5phee    Ahei8aiLa    Thie8Aij2    oht6Ec3vu   
Ophiep9uiY    kaXoh8ohp8    gireag4Lah    zaih4Oox5a    Mohbooyap0   

Ako trebate pomoć, možete potražiti administratore imenika vaše škole


Hosting usluga za srednje i osnovne škole - Portal za škole