Promjena lozinke

Upišite svoje korisničko ime, trenutnu lozinku, i novu lozinku (dvaput za provjeru), te kliknite na "Promijeni lozinku".
Lozinke moraju biti duge barem osam znakova, a moraju uključivati i velika i mala slova te barem jednu brojku.

Korisničko ime:  

Stara lozinka:  


Nova lozinka:  

Provjera nove lozinke:  


Primjeri prikladnih lozinki koje možete koristiti:

AiTh0ahs    EiFuo9sh    Sie6tha1    Mau3Ohmi    miet6Eip   
quooVah3o    eisi0Iek6    chaD9pu5u    iVa7uheet    faer3Eiti   
qua3Oerii4    ohSiegha0u    ohch1jaiJa    aiXee1oong    IeghieJai8   

Ako trebate pomoć, možete potražiti administratore imenika vaše škole


Hosting usluga za srednje i osnovne škole - Portal za škole