Promjena lozinke

Upišite svoje korisničko ime, trenutnu lozinku, i novu lozinku (dvaput za provjeru), te kliknite na "Promijeni lozinku".
Lozinke moraju biti duge barem osam znakova, a moraju uključivati i velika i mala slova te barem jednu brojku.

Korisničko ime:  

Stara lozinka:  


Nova lozinka:  

Provjera nove lozinke:  


Primjeri prikladnih lozinki koje možete koristiti:

aB6nau2b    Xie4eith    ieTah3oo    oong2uMo    ahph0ooW   
baSee2EB0    Yua8hohs1    sa8Joo8in    aiV4Ahboo    igoorei6O   
eTae4xeixa    oong7Tahqu    ohj9DaiPae    Ieth5iub6I    ti6Wae8OhH   

Ako trebate pomoć, možete potražiti administratore imenika vaše škole


Hosting usluga za srednje i osnovne škole - Portal za škole